Hälsa & välbefinnande

Tai Ji Quan är en gammal kinesisk meditationsform med harmoniska rörelser baserade på andning. Du övar kroppsnärvaro och balans, får tillgång till din kraft och söker ett rörelseflöde som du sedan kan ta med i vardagen eller när du utövar Tai Ji-formen.
Kursen lämpar sig för dig som vill minska stress och komma i balans.

NIVÅ: Nybörjare.
FÖRKUNKAPSKRAV: Inga.

KURSMATERIAL: Kompendium.

KURSLEDARE: Christina Fors. Christina är legitimerad fysioterapeut och flerårig kursledare inom Tai Ji Quan och har under ledning av Gudrun Gylling, pionjär inom ämnet, utvecklat verksamheten. Dessutom är Christina utbildad inom Basal Kroppskännedom, BK. En metod som hämtat inspiration från Tai Ji Quan.

LOKAL : Redbergsskolan, Örngatan 6 Entré B sal 44.

BRA ATT VETA: Kallelse skickas ca två veckor innan kursstart.