Teater grundkurs och fortsättning

Teater grundkurs och fortsättning

Musik, teater

INNEHÅLL: Kursen riktar sig både till dig som har erfarenheter av teater och vill jobba fram en föreställning och till dig som är nybörjare Om scenisk gestaltning, karaktärer, texttolkning och improvisation. Vid första tillfället bekantar vi oss med varandra genom olika drama- och teaterövningar, upplägg för terminen presenteras, diskuteras och fastställs. Vi lär oss genom olika övningar grunderna för teaterarbete, hur man berättar en historia som ensemble och vad det innebär att göra ett rollporträtt . Vi lär oss även hur rekvisita, scenografi och kostym används och förstärker berättandet. Vi avslutar terminen med en scenisk redovisning.

FÖRKUNSKAPSKRAV: Inga

KURSLEDARE: Meddelas senare