Funktionsnedsättning

OBS! Denna kurs är digital. Se mer information under kursupplägg.

För dig som vill lära dig TAKK från grunden. I kursen får du lära dig tecken och öva på TAKK inför olika vardagssituationer, presentera dig själv, prata om dina intressen, bestämma ett möte med någon, mm. Kursens innehåll kommer att anpassas efter deltagarnas behov och önskemål.

Vad är TAKK
TAKK står för Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. TAKK utgår från svenska teckenspråket men är inte samma sak som det. TAKK är en metod, inte ett eget språk, som används tillsammans med talat språk.

Kursupplägg
Kursen omfattar 2 x 45 min per tillfälle, totalt 10 tillfällen. Online-träffarna sker i webbverktyget Zoom. Länk och instruktioner till Zoom mailas ut i samband med kursstart. Det du behöver för att kunna delta i denna kurs är en dator eller surfplatta (gärna med kamera) och en internetuppkoppling.

Förkunskapskrav
Inga. Denna kurs är för dig som är helt nybörjare.

Kurslitteratur
Kursmaterialet ingår i kursavgiften och skickas till deltagarna veckan innan kursstart. Materialet har ritade tecken i sig som kommer från SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten).

Kursledare
Alexandra Granat är utbildad teckenspråks- och dövblindtolk samt certifierad handledare i Karlstadmodellen med flerårig erfarenhet av arbete med personer med kommunikativ och språklig sårbarhet, i olika yrkesroller.
Alexandra driver sitt egna företag "destination kommunikation" som erbjuder tolkning, föreläsningar, kurser, handledning samt att skapa material med tecken och bildstöd. Hon har lett TAKK-kurser sedan 2012 och har sett behovet av att komma igång eller komma vidare med användandet av TAKK - en process utan slutdestination.

Kurslokalen
Distans - kurs är online i webverktyget Zoom.

I samarbete med FUB Göteborg
Kursen görs i samarbete med FUB Göteborg och är du medlem i föreningen har du 10% rabatt. Uppge ditt medlemsnummer vid anmälan.

Bra att veta
Du får en bekräftelse när du genomfört din webbanmälan. Sedan skickar vi en kallelse ca 14 dagar före kursstart. Du får även ett informationsblad i ett separat mail till den e-postadress som du angett. Om du inte har e-postadress så skickas kallelsen med informationsblad med vanlig post.
Det är viktigt att du anger ditt mobilnummer om vi behöver nå dig med kort varsel.

Det händer att kurser måste ställas in pga för få anmälda deltagare. Studieförbundet Vuxenskolan ansvarar ej för inköpt bok till inställd kurs.