Trädgård, hus och hem

Vill du utforma och gestalta trädgårdar, rabatter eller andra gröna miljöer?
Kursen vänder sig till dig som är intresserad av trädgård och trädgårdsdesign och som vill skaffa dig mer kunskap om hur man kan gå till väga för att utforma och gestalta trädgårdar, rabatter eller andra gröna miljöer.
Vi kommer att gå igenom trädgårdens beståndsdelar, dess form, funktion, rumslighet och fysiska förhållanden samt ritteknik, växtkomposition och karaktärsväxter samt färglära.
Kursen varvas med teori och praktiska övningar där deltagarna får rita förslag på olika utformningar av trädgårdar och rabatter.

NIVÅ: Grundkurs
FÖRKUNSKAPSKRAV: Inga förkunskaper krävs.

KURSUPPEHÅLL: Vecka 44, torsdag 31 oktober.
KURSLOKAL: Redbergsskolan, Örngatan 6

KURSLEDARE: Sophie Hamilton, trädgårdsdesigner utbildad vid Alnarp och anställd på Lenas trädgård.

BRA ATT VETA: Kallelse skickas ca fyra veckor före kursstart.