Trädgård, hus och hem


Obs!
Höstens kurs är begränsad till sju deltagare och startar under förutsättning att det är möjligt med hänsyn till rådande pandemi.
Kursdatum kan komma att ändras.

Vill du utforma och gestalta trädgårdar, rabatter eller andra gröna miljöer?
Kursen vänder sig till dig som är intresserad av trädgård och trädgårdsdesign och som vill skaffa dig mer kunskap om hur man kan gå till väga för att utforma och gestalta trädgårdar, rabatter eller andra gröna miljöer.
Vi kommer att gå igenom trädgårdens beståndsdelar, dess form, funktion, rumslighet och fysiska förhållanden samt ritteknik, växtkomposition och karaktärsväxter samt färglära.
Kursen varvas med teori och praktiska övningar där deltagarna får rita förslag på olika utformningar av trädgårdar och rabatter.

Nivå Grundkurs

Förkunskapskrav
Inga förkunskaper krävs

Kurstid
Lördag och söndag 10.00-16.00, (lunchpaus 45 min)

Kursmaterial
Boken Blommor och buskar finns i några exemplar att använda under kurstiden. Kan köpas på Adlibris.

Kurslokal
Redbergsskolan, Örngatan 6

Kursledare
Sophie Hamilton, trädgårdsdesigner utbildad vid Alnarp och anställd på Lenas trädgård.

Bra att veta
Kallelse skickas ca 2-4 veckor innan kursstart.