Trädgård, hus och hem

Fördjupningskurs med fokus på slänt planteringar/stenparti, sittplatser och rosor i trädgården.
Kursen går närmare in på slänter dess problem och möjligheter samt stenpartiets uppbyggnad och innehåll. Uteplatsens utformning och uppbyggnad samt rosor dess mångfald och användningsområden samt studiebesök.
Kursen varvar teori med praktiska övningar där deltagarna får utforma förslag på olika trädgårdsmiljöer och planteringar.

NIVÅ: Fortsättningskurs
FÖRKUNSKAPSKRAV: Trädgårdsdesign steg 2 eller motsvarande kunskaper.

KURSMATERIAL: Boken Blommor och buskar finnas att köpa på kursen.

KURSLOKAL: Redbergsskolan, Örngatan 6

KURSLEDARE: Sophie Hamilton, trädgårdsdesigner utbildad vid Alnarp och anställd på Lenas trädgård.

BRA ATT VETA: Kallelse skickas ca två-fyra veckor före kursstart.