Västergötlands hemliga historia / Kungar av Västergötland

Västergötlands hemliga historia / Kungar av Västergötland

Historia & Konsthistoria

”I och A, västgötarnas konungar” skrev påven Gregorius VII år 1081. I Västergötland styrde småkungar före Sveriges grundande, och många av de medeltida svenska kungarna var västgötar, men även under medeltiden finner vi flera vilka kallades "Västergötlands kung". När, vilka, hur och varför skall vi under föredraget se närmare på.

Det fjärde av fem fristående föredrag i serien Västergötlands hemliga historia, i samarbete med Kulturhistoriska Samfundet.

FÖRELÄSARE: Carl T. Ek.
LOKAL: Redbergsskolan, Örngatan 6

OBS-Anmälan gäller för en person. Är ni flera måste varje person anmälas separat med alla personuppgifter.