Folkbildning på distans

Uppdaterat 4 november 2020

 

Reglerna som gäller för en studiecirkel på distans är samma som för en studiecirkel med fysiska sammankomster.

Dessa är:

  • att sammankomsterna är schemalagda och planerade i förväg
  • att kraven för godkänd cirkelledare och deltagare är uppfyllda
  • att kraven på antal studiecirkeltimmar och sammankommer är uppfyllda
  • att sammankomsterna innehåller ett ”lärande moment”
  • att deltagare är närvarande vid digitala sammankomster online via t.ex. en videochatt. Tidigare fanns det krav att deltagare i en online- sammankomst ska delta samtidigt, men Folkbildningsrådet har sedan 25 mars 2020 också beslutat om dispens som innebär att studiecirklar nu kan genomföras även om inte alla deltagare är uppkopplade samtidigt, det som kallas asynkron verksamhet. För kulturprogram på distans gäller dock fortfarande att deltagare måste delta samtidigt.

Vi vill gärna veta hur ni träffas?

Exempelvis om studiecirkeln är påbörjad och haft flera fysiska sammankomster men ska nu övergå till online- träffar är det önskvärt att beskriva detta i arbetsplanen. Vilka digitala verktyg använder ni? Har ni gjort anpassningar för att kunna bedriva cirklar online och i så fall vilka t.ex. inom dans och musik etc.?

Rapporteringskrav är samma som tidigare.

Sammankomster som bedrivs på distans ska tydligt markeras vid rapporteringen. På en papperslista kan det vara notering "D" eller "distans" vid varje sådan sammankomst. När det gäller e-listor ska i ett meddelande tydligt framgå vilka sammankomster bedrevs på distans. Meddelandet ska skrivas vid slutrapporteringen/signering i rutan avsedd för noteringar.

Vi hjälper till om ni har svårt att komma igång med träffar online

Det finns ett stort utbud av digitala verktyg. Olika verktyg matchar olika behov. Om ni är osäkra på vilket eller vilka verktyg passar just er cirkel, fråga oss gärna. Verksamhetsutvecklare kan komma med både tips och stöd.

Tillsammans kan vi se till att folkbildning fortgår och att verksamhet på distans genomförs så bra som möjligt!

Vid frågor kontakta: 

Nils Kjerstadius nk@sv.se  031-707 74 40

Valentyna Nosova valentyna.nosova@sv.se 031-707 18 13

Vernesa Dzelic Talajic vernesa.dzelic@sv.se  031-707 18 26

Örjan Thunberg ot@sv.se  031-707 18 06

Hugo Danred hugo.danred@sv.se  031-707 74 43   föräldrarledig