Tillbaka

Att lära sig med varandra och av varandra

Föreningsverksamhet involverar människor som engagerar sig tillsammans kring ett ämne eller intresse, samtidigt som de vill känna gemenskap och tillhörighet i en grupp.

SV Göteborg samarbetar idag med ett 70-tal föreningar och organisationer samt ett tjugotal fristående grupper.

Vår ambition är att erbjuda föreningar och samverkande organisationer en god studieservice och möjlighet till önskad utveckling genom att bidra med ökat stöd i planering, struktur och utvärdering av sin verksamhet. 

Ett av våra mål är att särskilt stödja föreningar som vill ägna sig åt arbete med jämställdhet genom att erbjuda cirklar och föreläsningar inom kvinnors- och barns rättigheter samt inom hedersrelaterat våld.  

De flesta av föreningar vi samarbetar med finns i Nordöstra Göteborg. Dessa föreningar har en viktig samhällsroll när det gäller integration. De är ofta multikulturella och framgångsrika när det gäller att nå utsatta grupper som annars är svåra att nå. 

Kontakta oss om du vill starta en studiecirkel eller bilda och utveckla en förening!

Tel 031-707 18 10 eller ot@sv.se