Tillbaka

INSPIRATION: mötesplats

Välkommen till tre energifyllda kvällar som genom
erfarenhetsutbyte i samverkan kan låta oss inspireras
till förnyelse för en levande landsbygd!

Vi kommer att beröra möten på olika sätt:
∙ Fysiska möten –
hur ser det ut i framtiden och hur kan vi vara med och dela med oss av vår socken?
∙ Digitala möten –
hur kan vi inspirera varandra till att använda digital utveckling på ett positivt sätt?
∙ Förnyelse –
hur kan vi skapa förnyade mötesplatser och förutsättningar för en ny generation?
Vi vänder oss till alla som intresserade av landsbygdsutveckling.

Boka in kommande träffar:

25/4 Hejde Tema: Digitalisering
24/5 Väte Tema: Förnyelse

Fritt inträde
Anmäl dig till gotland@sv.se eller 0498-205070
(för att kunna beräkna mat är det bra om du anmäler dig, men det går bra att dyka upp på plats)

17.30  Lättare kvällsmat

18.00 – 20.15 Moderator Peter Hogeby, Hejde Sockenförening, presenterar kvällen: Malena Bendelin, Hela Sverige ska leva Gotland, visar film och pratar digitalt.
Hoburgs HBF visar sina filmer och berättar hur de tänkte kring dem, Ing-Marie Tellström, Hoburgs HBF. Hejde Sockenförening inspirerar genom att visa och berätta om sin hemsida och facebook. 
Föreläsning om Sociala mediers möjligheter - Astrid Skarin: att lyckas nå ut med sitt budskap på sociala medeier tar tid och sker inte av en slump. 

Tillsammans tittar vi på olika digitala trender och tillvägagångssätt.

20.00 – 20.15 Avslut med kaffe

Dessa kvällar anordnas i samarbete med: 

Gotlands Hembygdsförbund
Bygdegårdarnas Riksförbund
Hela Sverige skall Leva Gotland

17.30  Lättare kvällsmat18.00 – 20.15 Moderator Peter Hogeby, Hejde Sockenförening, presenterar kvällen:Malena Bendelin, Hela Sverige ska leva Gotland, visar film och pratar digitalt.Hoburgs HBF visar sina filmer och berättar hur de tänkte kring dem, Ing-Marie Tellström, Hoburgs HBF. Hejde Sockenförening inspirerar genom att visa och berättaom sin hemsida och facebook. Föreläsning om Sociala mediers möjligheter - Astrid Skarin: att lyckas nå ut med sitt budskap på sociala medeier tar tid och sker inte av en slump. Tillsammans tittar vi på olika digitala trender och tillvägagångssätt.20.00 – 20.15 Avslut med kaffe