Lättläst version saknas
Tillbaka

För föreningar

Levande Landsbygd – Levande Stad

Vi vill att hela Gotland ska leva, från norr till söder. Er förening är en viktig del av det. Över hela Gotland pågår det verksamheter i föreningar med ideella krafter som bidrar till ett rikt utbud för gotlänningarna och våra besökare. Vi vill hjälpa till att synliggöra detta.

Vi hjälper föreningar att orka genomföra bra verksamhet och projekt - för att kunna fortsätta att utveckla och utmana, förändra och förnya och samtidigt driva den lokala utvecklingen som stödjer den demokratiska processen. När ni samverkar med oss rapporterar vi in er verksamhet till folkbildningsrådet. Det ger er ett stöd från oss och bidrar även till att visa upp allt det arbete och alla de aktiviteter som pågår.

Vi erbjuder kompetens, utbildningar och inspirerande material för alla behov i föreningen. Studieförbundet Vuxenskolan ger ny kraft till Gotlands föreningsliv och dess eldsjälar.  


Så här kan vi samarbeta!

Att samarbeta med oss ska vara enkelt för er!

Vi träffas och går igenom er verksamhet: Vad pågår just nu och vilka planer finns framöver? Behöver ni hjälp att utvecklas som förening?

Anordnar ni studiecirklar? Arrangerar ni kulturarrangemang?
Varje aktivitet eller utbildning ni gör i samverkan med oss kan generera ett stöd tillbaka till föreningen.

Stödet kan ges i olika former:
1. Pedagogiskt stöd – vi kan hjälpa er att utveckla er förening, hålla kurser för föreningen, vara ett bollplank, tipsa om föreläsningar, hjälpa till att skapa cirklar mm.

2. Administrativt stöd – vi kan hjälpa till att skapa trycksaker, kopiera, göra utskick, göra annonser, ta emot anmälningar, hantera anmälningsavgifter mm.

3. Finansiellt stöd – vi kan bidra till annonskostnader, publikationskostnader, lokalhyra, kursmaterial mm.

 För att vara berättigad till statsbidrag från folkbildningsrådet ska det framgå i såväl inbjudan som genomförande av en aktivitet att det sker i samverkan mellan för­eningen och SV. Föreningen måste informera om aktiviteten innan den genomförs.

Studiecirkel
Man träffas vid minst tre tillfällen, minst tre deltagare, minst nio studie­timmar (en studietimme är 45 minuter).

Studiecirkeln är öppen för alla (inom en förening eller ute i samhället). Ledaren är arvoderad och deltagarna betalar en kursavgift.

Det behövs en arbetsplan och namn på deltagare. Deltagarna måste fylla minst 13 år under året.

Kamratcirkel
En kamratcirkel är när en grupp använder studiecirkelns form för att ut­veckla ett gemensamt intresse. Det innebär att alla tar ansvar för grup­pen. Det kostar oftast ingenting och ”ledaren” för kamratcirkeln har inget arvode.

Kurs
En friare form som kan var allt från ett par timmar till hela dagar. Antalet deltagare är fritt. Deltagarna måste fylla minst 6 år under året. Kurs kan vara en fältvandring, filmkväll, workshop mm.

Kulturarrangemang
Ett kulturarrangemang är en öppen verksamhet i form av föreläsning, te­ater, sång, musik, dans, dramatisk framställning, filmvisning, tvärkulturell verksamhet eller utställning som framförs eller visas inför publik. Det ska pågå i minst 30 minuter och vara utannonserat i förväg genom tex annons, affisch eller hemsida. Minst 5 deltagare ska närvara för att statsbidrag ska utgå.