Tillbaka

Gotlands Skogsdialog

Boka in lördag 9 november för
GOTLANDS SKOGSDIALOG!

Oavsett om du är skogsägare, nyttjar skogen för friluftsliv och
rekreation, arbetar med träförädling, driver naturturismföretag,
är jägare eller engagerad i en naturvårdsorganisation – varmt
välkommen till en framtidsinriktad dag med fokus på Gotlands
unika skogar!

Lördag 9 nov kl 9.00 – 15.00
Skolhuset, Gotland Grönt Centrum, Roma Lövsta

Skogsdialogen är en del i det pågående arbetet med att ta fram och förankra en regional skogsstrategi för Gotland. Under dagen kommer kunskap och inspiration varvas med samtal och dialog kring skogens olika roller för en hållbar utveckling av Gotland.

  • Vad vet vi om Gotlands skogar? En presentation av skogens hårda och
    mjuka värden.
  • En skogsstrategi för Gotland. Hur kan den se ut?
  • Skogens roll för klimatet och den biologiska mångfalden.
  • Skogen är inte bara träd! Inspiration och goda exempel på hur skogens olika värden kan utvecklas.

Bakom arbetet med en regional skogsstrategi står LRF Gotland, Mellanskog,
Naturskyddsföreningen, Region Gotland, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen,
Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala Universitet Campus Gotland.

Deltagande i Gotlands Skogsdialog är kostnadsfritt. Vi bjuder på fika och enklare lunch. ANMÄLAN senast den 30 oktober. Varmt välkommen!

Anmälan till:
victoria.harlin@sv.se
0498-20 50 70