Tillbaka

Årsmöte 8 mars, 2023

Välkommen till
Studieförbundet Vuxenskolans ÅRSMÖTE 2023

8 Mars, kl 18.00-ca 21.00

Årsmötet är förlagt i Roma – både på Svenskbymuseumet och i konferenssalen på Gotland Grönt Centrum (Lövsta, över restaurangen).

18.00 Guidning av Svenskbybornas museum
Därefter förflyttning till Gotland Grönt Centrum
Registrering och fika serveras

19.00 Plats för samtal – inspirerande samtal med inbjudna gäster
Sofia Hoas, Marina Buskas, Anastasia Bilenko, Peter Knutas

19.30 Prisutdelning av Fria tankars hem, Folkbildningspriset och Ledarpriset

20.00 Ordinarie årsmötesförhandlingar

Vi bjuder på matiga smörgåsar och kaka under kvällen.

Anmäl dig senast 2 mars här >>

Årsmöteshandlingar:
Verksamhetsplan Gotland-2023
Föredragningslista 2023
SVs stadgar
Verksamhetsberättelse 2023
Valberedningens förslag 2022
Årsredovisning SV Gotland 2022
Revisionsberättelse 2022 SV Gotland