Tillbaka

Corona/Covid 19

Information från Studieförbundet Vuxenskolan Gotland
Uppdaterad 2020-09-01

Information för deltagande vid kurser, studiecirklar, föreläsningar, workshop

Under hösten kommer vår kursverksamhet för allmänheten att fortsätta. Men vi gör vad vi kan för att vi alla ska känna oss trygga utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

 • I varje kurslokal finns handsprit
 • Större lokaler och färre deltagare, vi håller avstånd
 • Vid kurser som hålls utomhus så anges det på kurssidan här på sv.se/gotland
 • Vid kurser med fikapaus ber vi dig ta med egen fika

Deltagaravgifter
Tillsvidare frångår vi våra avbokningsvillkor – om du vaknar på kursdagen och känner dig dålig, meddela oss omgående så får du hela deltagaravgiften tillbaka.

 • Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart, då får du tillbaka hela deltagaravgiften.
 • Om starten skjuts upp mer än en vecka har du rätt att ångra din anmälan och få tillbaka hela deltagaravgiften.
 • Om vi ändrar tidpunkten för kurstillfällena för dig på ett väsentligt sätt, betalar vi tillbaka hela deltagaravgiften.

Övrig verksamhet med samverkanpartners (föreningar och liknande)
Folkbildningen har en viktig roll för att bidra till delaktighet och möten. Vår verksamhet och folkbildningen i stort, fyller som alltid en viktig funktion. Kanske ännu mer i dessa tider. Däremot behöver vi alla vara extra försiktiga för att förhindra spridningen av Coronaviruset, covid-19. Därför vidtar vi följande åtgärder:

 1. Vår verksamhet som går att bedrivas utomhus, digitalt eller via distans kommer att så göras.
 2. Verksamhet riktad mot riskgrupper kommer att skjutas upp eller erbjudas digitala lösningar.
 3. Fysiska träffar, inomhus, genomförs enbart efter en noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall och myndigheters råd och anvisningar.

Var försiktig

Vi vill uppmana alla till försiktighet:

 • Har du luftvägsymptom, feber eller hosta – stanna hemma.
 • Är du i en riskgrupp? – följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Följ de generella råden för att undvika smitta

 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Kontakt
Känner du oro eller är något oklart? Tveka inte att ta kontakt med oss. 

Mail: gotland@sv.se
Telefon: 0498-205070

Läs mer om Covid 19 här >>