Tillbaka

Mycket nöjda deltagare hos SV Gotland

Genom en deltagarutvärdering mäter vi vad våra kursdeltagare tycker om oss, och vi får ständigt höga betyg. Hela 96% svarar ja på frågan ”jag kan tänka mig att rekommendera någon jag känner att delta i en liknande cirkel/kurs hos SV”.

Andra exempel på svar från deltagarna under 2019:
Jag är nöjd med cirkeln/kursen 
Snittbetyg: 5,53 (av 6) 

Cirkeln/kursen motsvarade mina förväntningar
Snittbetyg: 5,45 (av 6)        

Ledaren var kunnig i ämnet
Snittbetyg: 5,85 (av 6)        

Jag blev bra bemött av personalen på SV
Snittbetyg: 5,85 (av 6)        

Detta visar att vi har en genomgående hög kvalitet på våra kurser, med kompetenta cirkelledare.

Välkommen att anmäla dig till någon av våra kurser du med!