Tillbaka

Föreningslivet på Gotland blommar upp på nytt efter Corona

Lamporna i bygdegårdarna lyser upp i höstkvällen igen och även om det kan vara ett litet tecken på att återgången i samhället efter Corona är på gång, så är det i själva verket en viktig symbol för att ortens invånare engagerar sig i vår gemensamma demokrati.

Genom det lokala föreningslivet, där varje individ engagerar sig fritt och frivilligt möts människor varje dag runt om i landet. I pensionärs- och kulturgrupper, genom funktionsrättsrörelsen och politiska partier och i idrotts- och hembygdsföreningar. Bara för att nämna några.

“Vi märker på deltagarna att möjligheten att få samtala, utbyta kunskap och lära av varandra i fysisk form har varit väldigt saknat. Att den gemenskapen bidrar till att stärka vår gemensamma kunskap och i förlängningen vår demokrati är vi väldigt stolta över.” Petra Rönnestig, chef Studieförbundet Vuxenskolan Gotland.

Föreningslivets kraft ligger i kombinationen mellan att mötas och att göra. Genom att människor möts och gör tillsammans så byggs tillit mellan människor med olika förståelsebakgrunder. Detta bidrar i sin tur till att stärka tilliten till samhället och så byggs grunden för en stark demokrati.

En demokrati är inte bara ett jämlikt rättssystem, fria val och att makten utgår från folket. Yttrandefriheten och föreningsfrihet är två viktiga pusselbitar, som lägger en grund för alla människors lika rätt att yttra sig och organisera sig för olika sakfrågor och ideologier.

Föreningsfriheten är en grundförutsättning i den demokrati som vi känner den. En grundläggande frihet som måste värnas och vårdas, och som aldrig får förminskas till en enskild aktivitet.

Tillsammans med studieförbunden står föreningslivet för allt det guld som glimmar i kommuner runt om i hela vårt land. En alldeles unik infrastruktur som möjliggör aktivitet, lärande, delaktighet och massor av glädje och stolthet. Alla får vara med, ingen är med för att den måste, och alla som är med, är det för att de vill. Fritt och frivilligt engagemang blir aldrig omodernt och nu sjuder föreningslivet av liv för att möta livet efter Corona på Gotland. Bortom begränsningar och restriktioner. Det kan inte bli mer modernt, det kan inte vara mer aktuellt. För individen och för demokratin i vårt land.

Monica Hjerp, ordförande och Petra Rönnestig, chef på Studieförbundet Vuxenskolan Gotland