Tillbaka

Föreningsutveckling

Studieförbundet Vuxenskolan, Hela Sverige ska leva, Bygdegårdsdistriktet, Hembygdsförbundet och LRF presenterar nu tillsammans en unik satsning på föreningsutveckling på Gotland. Under 2020 kommer sex kostnadsfria träffar att arrangeras på temat:

Så stärker vi Gotlands föreningsliv

#1: 13 feb – Engagemang och förnyelse i föreningen
#2: 17 mar – Marknadsföring och kommunikation med enkla medel - anmäl här >> 
#3: 28 apr – Roller i styrelsen kassör/sekreterare/ordförande/ledamot - anmäl här >>
#4: 22 sep – Digitalisera foton och storytelling
#5: 20 okt – Valberedningens uppgift – Att föreslå det bästa laget!
#6: 17 nov – Medlemsregister, GDPR, Kommunikation

Träffarna är till för alla engagerade gotlänningar. Kom på alla tillfällen eller något enstaka – du väljer!

Marknadsföring och kommunikation med enkla medel
Hejde bygdegård den 17 mars

Anna Tiles, kommunikatör på Studieförbundet Vuxenskolan berättar om hur föreningen med enkla medel kan sköta sin marknadsföring. Och vad det är viktigt att fokusera på för en förening med begränsande resurser.

Roller i styrelsen kassör/sekreterare/ordförande/ledamot
Torsburgens bygdegård den 28 april
Peter Lindvall, regiondirektör Gotland.
Peter inte bara leder Gotlands i särklass största arbetsplats, utan han har också ett stort ansvar för hela Gotlands utveckling. Han om någon vet hur viktigt det är med engagemang och att känna stolthet för det man jobbar med. Han är också högst delaktig i Gotlands demokratiska process.

Han har en lång meritlista när det gäller föreningsverksamhet och arbetslivserfarenhet. Tidigare VD för LRF Konsult, VD för Länsförsäkringar Gotland.