Tillbaka

Vi tänkte bidra med ännu 100 år av Demokrati

Ibland är det svårt att inte vilja uträtta stora saker. Men är stort alltid bra? Vi på Studieförbundet Vuxenskolan talar om hur vi arbetar med det stora i det lilla.

Studieförbundet Vuxenskolan fick i år ett FN pris inom funktionsvariationer för vårt projekt Mitt Val – bli en lättpratad politiker. Det är stort. Vi är inbjudna till 2020 års konferens och tänker ta med oss många nya bra metoder till Sverige och Gotland. En viktig demokratisk fråga.

Vi har även uppmärksammats stort för vårt hållbarhetsarbete – Skaparfestivalen och Returstudion. Skaparfestivalen blev Gotlands goda exempel på hur man kan arbeta med Hållbarhetsfrågan i Naturvårdsverkets rapport. En viktig hållbarhetsfråga.

Något som är stort är att vi samverkat med 240 föreningar och organisationer under 2019. Vilket nätverk. Det är tack vare dessa föreningar som vi har en levande landsbygd med mötesplatser och aktiviteter från norr till söder. En viktig regional fråga.

Vad menar vi då med storhet i det lilla?  I alla möten vi arrangerar varje år – kurser, föreläsningar, grupper, föreningar - så sker det demokratiska processer. När vi möts tränas vi i att lyssna, förstå andra perspektiv, reflektera och kanske omvärdera. Det gör oss lite klokare. Och klokhet behövs för en god demokrati. Det sker även inre resor hos varje individ som deltar. En känsla av sammanhang, en metod som stimulerar hjärnan, skratt, gemenskap, kunskap – allt detta bidrar till ett bättre välmående för varje person. En viktig samhälls- och folkhälsofråga.

Bildningen är viktig i samhället. Vi ser exempel runt om i världen där starka nationalistiska ledare röstas fram. Där omsorgen om det egna landet blir viktigare än det globala. Det får konsekvenser. Vi är stolta över att vi i Sverige satsat på bildningen. Betyder det att vi är klara med bildningen? Nej. Den måste hela tiden värnas och nu än mer. 2020 firar vi 100 år med vår första studiecirkel Fria Tankars Hem. Smaka på de orden. Fria Tankars Hem. Att ha en möjlighet att få tänka Fria Tankar är stort. Ibland kan vi ta det för givet. Vi vet att ett samhälle kan förändras snabbt och därför vill vi bidra med det vi är bra på - Att erbjuda demokratiska mötesplatser där varje person får möjlighet att utvecklas.  Vi har bidragit med det i 100 år och vi tänkte göra det i 100 år till!

Monica Hjerp, Ordförande SV Gotland                                       Petra Rönnestig, Chef SV Gotland

Insändare i GA/GT 31 december 2019