Tillbaka

Hela Sverige ska leva, Gotland

Hela Sverige ska leva Gotland är en förening som Studieförbundet Vuxenskolan samverkar med. Så här berättar de:

"Vårt mål är mycket enkelt: balans mellan land och stad. Balans har vi uppnått när det finns lika goda utvecklingsmöjligheter på landsbygden och i städerna. Det handlar inte om några märkliga saker, utan om sådant som borde vara självklart för invånare överallt i Sverige”

Så inleds Hela Sverige ska levas policyskrift “Vi  vill ha en landsbygdspolitik för hela Sverige för att hela Sverige”

Gotlandsavdelningen av HSSL, som vi benämner oss i dagligt tal, har beslutet att samla våra krafter till tre områden som är grundförutsättningar för utveckling på landsbygden, så att Sverige kan bli helat:  fler bostäder utanför tätorterna, effektiva och hållbara kommunikationer och väl underhållna vägar.

Lyckas vi uppfylla dess tre faktorer kommer utvecklingen att ta fart. Det finns så mycket inneboende kraft och kreativitet i människor som bor och lever i våra landsbygder!

Nyligen hade vi ett möte om underhåll av det enskilda vägnätet på  Gotland, som lockade ett sextiotal intresserade. Våra två riksdagsledamöter, politiker från Tekniska nämnden, länsstyrelsen, Leader Gute, Gotlands Förenade besöksnäring m fl medverkade i det digitala mötet.

Efter mötet har vi tagit fram en uppmaning med namninsamling via Facebook. Den kommer så småningom att överlämnas till ett antal ministrar i regeringen och till våra egna riksdagsledamöter, som kan använda  det opinionstryck som den innehåller, till att driva frågan i riksdagen. Hur kan man göra digitala namninsamlingar? Ja, då kunde vi vände oss till Studieförbundet Vuxenskolan som snabbt kunde hjälpa oss med det.

Under det gångna året har vi även haft ett möte med Svenska kyrkan och biskop Thomas Petersson om vad kyrkan kan och vill spela för roll i utvecklingen av landsbygden.

Vi har haft möte med Länsstyrelsen och landshövding Anders Flanking för att lobba för våra hjärtefrågor.

Ett samrådsmöte med Region Gotland hölls i oktober. Där medverkade regiondirektör Peter Lindvall och landsbygdsstrateg Malena Bendelin.

Vi befinner oss i årsmötestider och vi är i full gång med att staka ut riktningen för vårt fortsatta arbete med  hela Sverige i allmänhet och Gotland i synnerhet!

Vi har ett tätt samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. För oss som inte har tillgång till ett eget kontor blir Studieförbundet Vuxenskolan ett viktigt stöd. De  hjälper oss med medlemsutskick, kopiering, postutskick och nu under pandemin har vi haft stöd med dom digitala mötena som vi anordnat.

Hela Sverige ska leva - landsbygdens samlade röst.