Tillbaka

Insändare från vår styrelse

Vi, i styrelsen för Studieförbundet Vuxenskolan, vet vilket samhälle vi vill ha.
Ett samhälle där alla får uttrycka sin åsikt. Det är en demokratisk rättighet. 
Ett samhälle där alla uttrycker sin åsikt med respekt. Det är en demokratisk skyldighet.
Ett samhälle där vi tänker ALLA. Det är den demokratiska essensen.

För oss har det de senaste dagarna blivit tydligt hur viktig det är att ställa sig dessa frågor. Det har även blivit tydligt hur viktig folkbildningen är. Vad är rätt fakta och vad är påståenden? Vad får det för konsekvenser om jag gillar ett påstående och delar vidare utan att vara källkritisk? Vad händer i andra änden?

Det vet vi. Måndag 27/1 var vi med i ett radioinslag på P4 Gotland om hur vi på Studieförbundet Vuxenskolan tillsammans med Röda Korset på ideell väg erbjuder läxhjälp på lättläst svenska för körkortsteorin. Alla som vill ha stöd i att förstå vad som står i körkortsböckerna är välkomna till den läxhjälpen. Vi betalar inte för böcker eller resor till läxhjälpen. Då våra ledare gör detta ideellt och Röda Korset står för lokalen så är läxhjälpen avgiftsfri, för alla.

Denna läxhjälp har förvandlats till ”nyheten” att invandrare får gratis körkort på Gotland. Fel. Vi ger inte gratis körkortsutbildning på Gotland. Den felaktiga ”nyheten” har spridits på hatsajter i Sverige och utanför våra gränser. Vår personal och ledare har fått ta emot hot och upprörda samtal. 

Självklart skakar det här om oss. Hoten drabbar vår personal som privatpersoner och inte organisatoriskt. Det är inte okej. Blir vi avskräckta? Nej. Vi blir stärkta i hur viktigt det är att arbeta vidare med källkritiskt tänkande inom folkbildningen. Vi blir även stärkta i folkbildningen där en nyfikenhet för andra människor är central. Där vi lär känna nya personer och stiftar bekantskap med nya levnadsöden. Ett möte där jag lyssnar, reflekterar och försöker förstå. Det för människor samman – inte isär. 

Studieförbunden har ett statligt uppdrag. Vi ska stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. Vi ska bidra till att göra det möjligt för en mångfald av människor att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen. Vi ska utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Vi ska bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

Aldrig förr har vårt uppdrag varit viktigare. 

Vi tänker fortsätta arbeta för demokratin med dess rättigheter och skyldigheter. Vi tänker fortsätta arbeta för demokratin genom att inkludera alla.

/ Studieförbundet Vuxenskolans Styrelse
Matilda Åkesson, Monica Hjerp ordförande, Jane Wiman Lithberg, Arne Strandänger, Andreas Nypelius, Abdulalim  Alkatea, Ninni Kolmodin vice ordförande, Ulf Klasson, Björn Söderberg

Insändare helagotland.se 31 januari 2020

För att läsa insändaren på arabiska >>


Läs också artikel från Gotland Tidningar, 200201

Vuxenskolan utsatt för lögner och hat

Gotland Studieförbundet Vuxenskolan drabbas av hat och hot efter att lögner om läxhjälp spridits på hatsajter och i sociala medier.

Lasse Linusson
09:02 | 2020-02-01

Tillsammans med Röda Korset erbjuder studieförbundet Vuxenskolan hjälp med läxläsning på lätt svenska för de som vill läsa körkortsteori. Läxhjälpen är öppen för vem som helst, oavsett om man talar svenska från barnsben eller har ett annat språk som modersmål. I praktiken har projektet framför allt lockat invandrare.

– Ett bra integrationsprojekt som drivs ideellt, säger Vuxenskolans chef på Gotland, Petra Rönnestig.

När läxhjälpen drogs i gång i höstas kom det ett 40-tal personer, varav en stor majoritet kvinnor.

– För oss som kommit från andra länder med olika utbildningsbakgrund finns många som behöver den här hjälpen för att förstå trafikreglerna, säger Abdulalim Alkatea, känd på Gotland för sitt demokratiarbete i valsammanhang och genom FN-förbundet.

I måndags uppmärksammade P4 Gotland läxhjälpen i ett inslag. På flera främlingsfientliga sajter, såväl svenska som utländska, förvanskades det snabbt till att "Gotland" ger gratis körkortsutbildning till invandrare. Lögnerna fortplantades snabbt på sociala medier.

– Vår personal har drabbats av hat och hotfulla samtal. Men det är i alla fall en fördel med de som ringer och skäller att det ger tillfälle till kommunikation. De ändrar kanske inte inställning, men får i alla fall fakta presenterat för sig, säger Petra Rönnestig.

Det ofta anonyma hatet på nätet är värre:

– Hatsajterna är öppet främlingsfientliga och förvånar egentligen inte. Men att gemene man delar inläggen, utan någon som helst källkritik eller fundering om avsändaren, får oss att fundera över utvecklingen, säger Petra Rönnestig.

I en insändare, undertecknad av Vuxenskolans alla styrelseledamöter klargör man att lögnerna och hatet bara stärker organisationen i sina folkbildningsambitioner.

– De med hatiska kommentarer skriker högt, men för oss som står för demokratin och folkbildningen och som inte är främlingsfientliga gäller det att inte tiga, inte sluta säga vad vi tycker, säger Matilda Åkesson.

Och hon tillägger:

– Integrationen arbetar vi för i praktisk handling.

De aktiva i Vuxenskolan ser det också som anmärkningsvärt att samma främlingsfientliga krafter som ena stunden utgjuter sig över bristande integration i nästa ögonblick öser galla över projekt som syftar just till bättre integration.

– Och för att klarlägga fakta om vår läxhjälp, den betalas inte av skattebetalarna, kommenterar Petra Rönnestig.