Tillbaka

Tack alla viktiga föreningar!

I Sverige är vi mitt uppe i ett firande av att vår demokrati fyller 100 år. Det är ungefär lika länge sedan som den första ”SV-studiecirkeln” Fria tankars hem startade. För oss i Studieförbundet Vuxenskolan är arbetet med människors möjlighet att utvecklas tillsammans med andra i demokratiska former en bärande tanke i att vi överhuvudtaget finns till. Vi ser ett starkt behov, nu som för 100 år sen, av många mötesplatser i vardagen där det finns möjlighet att finna ny kunskap, bryta åsikter och tankar samt skaffa sig redskap för att påverka samhällsutvecklingen.

Vi står inför stora utmaningar.Den pågående pandemin har påverkat oss allamed inställda föreningsmöten, framflyttade studiecirklar och sparsamt med kulturella upplevelser. När det lokala föreningslivet får stå tillbaka påverkas inte bara den enskildas vardag, det har även betydelse för tillit, demokrati och folkhälsa.  

Den lokala demokratin påverkas också. Redan innan pandemin såg vi en minskning av det politiska engagemanget runt om i landet. Var tredje person tvivlar idag på sin egen förmåga att delta i en grupp eller förening som sysslar med politiska frågor. Var fjärde person har aldrig försökt påverka i en samhällsfråga. Det är mycket oroande för vår demokrati, en problematik som vi alla behöver ta på allvar.     

Rösträtten är en av de viktigaste funktionerna i en demokrati. Men det är trots allt bara 30 år sedan människor med intellektuell funktionsnedsättning fick rösträtt och studier visar att i den gruppen väljer åtta av tio att inte rösta. Det är ett demokratiskt problem för det svenska samhället. Därför fortsätter vi att engagera oss i satsningen ”Mitt val” inför valåret 2022.    

 Vi är övertygade om att en av de viktigaste delarna i hur vi bygger upp ett hållbart samhälle och stärker demokratin är den fria och frivilliga folkbildningen och breda föreningslivet. Folkbildningen och föreningslivet jobbar genom tusentals frivilliga och engagerade, skapar strukturer och arenor för samtal, bildning och samverkan. Tillsammans motverkar vi ofrivillig ensamhet, psykisk ohälsa, vi bidrar till etablering för nyanlända och skapar plats för lokal demokrati.    

Vi har alla ett ansvar att värna demokratin och därför uppmanar vi alla - ta aldrig detta fantastiska föreningsliv för givet utan fortsätt stödja, uppmuntra och engagera er i föreningar som kommer i er väg. 

Ulrika Heie, förbundsordförande Studieförbundet Vuxenskolan 
Monica Hjerp, ordförande Studieförbundet Vuxenskolan Gotland