Tillbaka

Våra inspiratörer:

Hej Halla sockenförening!

Vad fina ni är i styrelsen - kan ni berätta om bilden på er?
Vi ville vara lite kreativa och göra lite olika tecken för vad vi jobbar kring i vår socken:
tillsammans, samarbete, glädje, vilja, lyssna, bra, superbra, perfekt och hjärta 

Vad tycker ni att er viktigaste uppgift är?
- Att försöka sammanföra socknens människor: gamla, medelålders och unga, till aktiviteter i bygden.  

- Målet är att skapa en naturlig och lättillgänglig mötesplats som är inbjudande och välkomnande i första hand för sockenborna och där man även kan fortbilda och förkovra sig genom kurser, föredrag mm. I andra hand en välutrustad lokal för fester, möten, bröllop, konferenser mm för intresserade öbor, företag, föreningar mfl.  

- Bygdegården är ett nav för god sammanhållning i bygden. Aktiviteterna skapar plattformar och nätverk bl a för att motverka utanförskap och ensamhet.

- Vårt arbete kan förhoppningsvis ge ringar på vattnet och göra Halla känt och kanske ge fler anledning att söka sig till Halla och bosätta sig här.

Vad är det som gör att ni vill samverka med SV? 
- Vuxenskolan underlättar föreningars arbete med att skapa kulturella möten i ett brett spektrum. De är dessutom ett bra bollplank för föreningars idéer.

- Vårt samarbete med Vuxenskolan är viktigt. Det generar intäkter och skapar aktiviteter i socknen som bidrar till sammanhållningen och därmed grund för fortsatt arbete för att främja samhörigheten och skapa nätverk i socknen med omnejd. Vi främjar folkbildningen genom detta samarbete.  

- Förslag till aktiviteter kan enkelt bli verklighet med Vuxenskolans hjälp och med SV får vi en marknadsföringskanal till.

--------------------------------------------------

Föreningar
SV samverkar med många olika föreningar på Gotland. Varje år brukar vi samverka med runt 240 föreningar/organisationer.

Vi vill att ni i föreningarna ska fortsätta brinna. Att ni ska orka genomföra bra verksamhet och projekt. Fortsätta att utveckla och utmana, förändra och förnya och samtidigt driva den lokala utvecklingen.

Vi erbjuder kompetens, utbildningar och inspirerande material för era behov i föreningen. SV ger ny kraft till Gotlands föreningsliv och dess eldsjälar.