Tillbaka

Inspiratörer: Gotlandståget

 

Kom till Dalhem och upplev gotländsk tåghistoria! Ett spännande utflyktsmål för både liten och stor.
Ta en tur med fina och noggrant renoverade tåg och upplev de historiska miljöerna vid stationerna i Dalhem (Hesselby), Tule, Roma Kungsgård och Roma.

Gotlandståget är inte bara ett tåg utan också en fin och historisk stationsmiljö. Stationshuset där du köper biljett har autentisk inredning och i Jernvägsmuseet finner du allt från dressiner till uniformer.

Det finns många anledningar att gilla att åka tåg. De äldre påminns om hur det var, de yngre får en inblick i historien. Andra fascineras av det mekaniska, loken och arbetet med att hålla de gamla loken i drift. Skaket, dunket och visselpipan. Att få se en del av Gotland som man vanligen inte ser annars.

Om allt detta och lite till kan du läsa på Gotlandstågets hemsida >>

Åk dit i sommar som besökare eller varför inte, engagera dig i föreningen och var med i deras fantastiska arbete.

Ordförande Staffan Beijer berättar:
Föreningen Gotlandståget bildades 1972 då hotet kom att museietåget i Roma skulle flyttas till fastlandet. Hesselby station i Dalhem inköptes och matrikeln i Roma flyttades till Hesselby och järnvägen återuppbyggdes. Föreningen målsättning har under alla år varit att återuppbygga järnvägen mellan Hesselby och Roma. Och 2015 kunde vi uppnå målet. Nu har vi en 6,5 km lång sträcka där vi Som Gotlands Hesslby Jernväg GHJ bedriver tågtrafik om sommaren där vi också informerar om järnvägen historia på Gotland i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, men också vid enstaka tillfällen både höst och vår. Allmänt känt är vårt arrangemang Tomtetåget vid jul.

Verksamheten i övrigt handlar om att underhålla och renovera rullande materiel och byggnader. Vi har samlat gamla järnvägshus som nu finns vid banan, och vagnskorgar för kommande bruk. Vi har nu senast investerat i isolerade lokaler för renovering av lok och vagnar. Det vi kan erbjuda är kunskaper om gamla tekniker och hantverkmetoder. Det är ett ständigt lärande och upptäckande. Det handlar också om järnvägens historia på vår ö. Vi utbildar personal i järnvägskunskap, säkerhetstjänst och till lokförare och andra befattning inom järnvägen.

Vi är en trevlig fritidssysselsättning, en trevlig och stimulerande hobby.