Tillbaka

Våra inspiratörer:

Hej RUAB - Rone Utvecklingsbolag!

Vad gör ett utvecklingsbolag?
Vår främsta uppgift är att verka för utvecklingen av Rone socken. Bolaget ägs av personer som tillsammans är intresserade av landsbygdsutveckling, en levande landsbygd. Bolaget startades 2017 och startades bland annat för att skapa befolkningstillväxt, att få yngre att stanna kvar och att skapa nya arbetstillfällen.

Som utvecklingsbolag funderar man över om man kan bygga fler bostäder och man undersöker hur man ska jobba med vattenfrågan i framtiden – hur ska man hantera mark som är knastertorr viss del av året och vattensjuk under andra säsonger?

Vi har även tagit fram vandringsrundor, 6 st olika leder som man kan gå, springa eller cykla. Respektive runda beskrivs med flera sevärdheter av kultur, natur och djur. I form av en studiecirkel har man även byggt ett utegym vid Ronehamns camping. Utegymmet byggdes av stockar från lantbrukare i socknen. Utegymmet är gratis att använda, tillgängligt för alla och öppet dygnet runt.

Mycket spännande ni håller på med! Vad jobbar ni för just nu?
Nu håller vi på att titta på hur vi kan bidra till att Rones jordbruk fortsätter att vara livskraftigt.

Bilder från RUABs hemsida rone.se

--------------------------------------------------

Samverkan
SV samverkar med många olika föreningar på Gotland. Varje år brukar vi samverka med runt 240 föreningar/organisationer.

Vi vill att ni i föreningarna ska fortsätta brinna. Att ni ska orka genomföra bra verksamhet och projekt. Fortsätta att utveckla och utmana, förändra och förnya och samtidigt driva den lokala utvecklingen.

Vi erbjuder kompetens, utbildningar och inspirerande material för era behov i föreningen. SV ger ny kraft till Gotlands föreningsliv och dess eldsjälar.