Tillbaka

Våra inspiratörer:

Hej Hejde Sockenförening!

Berätta om er förening!
Hejde Sockenförenings vision är att vi ska vara den naturliga samlingspunkten för alla som bor i eller har en relation till Hejde. I dagsläget är nästan 80% av de boende i Hejde medlemmar, men målet är att alla vill vara med!

Vad är ert uppdrag?
Vi vill förvalta bygdens kulturarv och säkerställa bygdegårdens fortlevnad. Att ha koll på ekonomin och få det hela att gå ihop ekonomiskt är jätteviktigt. Genom att ordna många aktiviteter med varierat innehåll så att många vill komma till vår bygdegård, eller de ställen i socknen där vi anordnar ett evenemang, så får vi in pengar till drift och underhåll av bygdegården och andra kulturplatser i socknen. Det är också viktigt att ha kul tillsammans!

Vilka utmaningar tänker ni att ni har?
Bland annat vill vi att nå ut till fler människor som vill vara medlemmar i Hejde Sockenförening och så vill vi förstås att de medlemmar vi har ska vara aktiva och engagerade. En utmaning är att nå ut de yngre generationerna så att föreningen blir attraktiv för alla åldrar.


Bild från Hejde Kors och tvärs, fotograf Pär-Håkan Bergström

--------------------------------------------------

Samverkan
SV samverkar med många olika föreningar på Gotland. Varje år brukar vi samverka med runt 240 föreningar/organisationer.

Vi vill att ni i föreningarna ska fortsätta brinna. Att ni ska orka genomföra bra verksamhet och projekt. Fortsätta att utveckla och utmana, förändra och förnya och samtidigt driva den lokala utvecklingen.

Vi erbjuder kompetens, utbildningar och inspirerande material för era behov i föreningen. SV ger ny kraft till Gotlands föreningsliv och dess eldsjälar.