Tillbaka

Gotländska Utvecklingsbolag I Samverkan – GUBIS

GUBIS är en ideell och idéburen förening med 12 utvecklingsbolag från stora delar av ön.

Vårt motto är; ”Samlat engagemang för Gotlands landsbygd”. Det vi har på agendan är två förtroendeuppdrag från Region Gotland och engagemang inom våra Fokusområden.

Platsutvecklingsprojektet: FRAMÅT, nu utvecklar vi Gotlands landsbygder, tillsammans.

- Ett treårigt projekt i syfte att förmå, framför allt barnfamiljer, att kunna stanna kvar, flytta till eller återvända till landsbygden. Ett tillväxtprojekt. 

Lokalt Utvecklingsbidrag: LUB 3.0
-För tredje året i rad marknadsför och administrerar vi LUB. LUB vänder sig till öns utvecklingsaktörer, föreningar, organisationer samt utvecklingsbolag. De kan till förenklade premisser ansöka om ett bidrag i intervallet 10.000 - 75.000kr. Ett lokalt utvecklingsbidrag som ska komma många till gagn, utveckla platsens attraktionskraft och vara hållbart.

Fokusområden
-Vi engagerar oss även inom några Fokusområden ,- (ett område som berör alla GUBIS medlemmar)- så som: Bostadsbyggande, Kollektivtrafik, Vattenförsörjning/Bevattning/-Reningsverk, Skola/Förskola, Energi/Hållbarhet och Finansiering. 

 
Kristina Olsson, ordförande GUBIS

----------

Landsbygdsveckan 2023 är ett gemensamt initiativ från SLU, Tillväxtverket och Landsbygdsnätverket. Detta är en helt ny nationell arena.

SV Gotland deltar i den i Landsbygdsveckan för att synliggöra allt spännande som händer på den gotländska landsbygden.

Denna vecka, 2-7 maj, är bara en av alla årets veckor där det pågår många arrangemang i våra samverkande föreningar.