Tillbaka

Studieförbundet Vuxenskolan gör hela Sverige levande

Det är något unikt med folkbildning där det egna intresset och den fria viljan, nyfikenheten och människors erfarenheter innebär lärande och personlig utveckling i små grupper. 

Studieförbundet Vuxenskolan bidrar med värden som är viktiga att bevara och utveckla i en tid när det finns stora skillnader mellan stad och land i tillgång till service, fritidsaktiviteter och kultur.

Vi gör landsbygderna och därmed hela Sverige mer levande.

Med bred folkbildning, ett rikt kulturutbud, djupa rötter och god förankring i lokalsamhällen har vi en stabil närvaro där social gemenskap skapar tillit och förtroende för samhället på ett kostnadssmart sätt.

Under Landsbygdsveckan 2023 vill vi lyfta en del av vad som händer på Gotland under en vecka i maj. 

En genomsnittlig vecka arrangeras 50 stycken arrangemang per vecka, med samverkan av SV, på Gotland, med kurser, studiecirklar och kulurarrangemang har vi en bred verksamhet. Det kan vara hantverk, personlig utveckling, historia och vetenskap men även samhällsfrågor som miljö- och hälsofrågor med mera. Och förstås Landsbygd.

Med de mötesplatser och arenor för demokrati, bildning och personlig utveckling som erbjuds i synnerhet på små orter och i glesbygd finns Studieförbundet Vuxenskolan på landsbygderna på ett sätt som nästan ingen annan aktör gör.

Se vilka arrangemang som sker på Gotland denna vecka >>

Och läs gärna mer om vad Studieförbundet gör för Levande Landsbygder >>

----------

Landsbygdsveckan 2023 är ett gemensamt initiativ från SLU, Tillväxtverket och Landsbygdsnätverket. Detta är en helt ny nationell arena.

SV Gotland deltar i den i Landsbygdsveckan för att synliggöra allt spännande som händer på den gotländska landsbygden.

Denna vecka, 2-7 maj, är bara en av alla årets veckor där det pågår många arrangemang i våra samverkande föreningar.