Tillbaka

Mitt val Gotland

Mitt Val Gotland genomförs som Leaderprojekt inom landsbygdsfonden. Syfte och mål är att genom utbildning göra den demokratiska processen tillgänglig för personer med intellektuell funktionsnedsättning.