Tillbaka

Regeringens neddragningar av stödet till studieförbunden

Det här kommer att påverka folkbildningen och hur SV Gotlands verksamhet ser ut de tre närmaste åren. SV Gotland samverkar idag med fler än 250 föreningar, organisationer och intressegrupper.

Folkbildningen granskas
Folkbildningsrådet har, på uppdrag från regeringen, gjort en översyn av systemet för statsbidrag för studieförbundens verksamhet.

Det innebär bland annat högre krav som:

  • skärpta villkor
  • utökat pedagogiskt ansvar
  • utökade och fler kvalitetskontroller
  • uppföljning av uppfyllda mål

Tidigare har folkbildningen fått bidrag året efter gällande verksamhetsår för bland annat antal timmar och antal deltagare som deltagit i verksamheten.

Med de nya statsbidragen innebär det att studieförbunden i förväg ansöker om bidrag för tre år framåt och antal timmar värderas inte längre lika högt. I ansökan ska studieförbunden göra åtaganden för vilken verksamhet de ska genomföra de kommande tre åren.

Vad händer nu då?
Nu när det nya året 2024 inletts, måste vi anpassa oss efter de nya reglerna, profilområden och ekonomiska förutsättningar som dessa nedskärningar innebär.

Vi måste minska antal anställda och därmed minska vår verksamhet. Tyvärr kommer vi behöva tacka nej och avsluta en del samarbeten. Det är med sorg i hjärtat vi tvingas att göra detta men vi har inget val under de rådande omständigheterna. 

Det kommer också innebära att vi måste pausa viss verksamhet tillfälligt, för att ha en möjlighet att anpassa oss efter de nya reglerna och hitta andra arbetssätt.

Studieförbundet Vuxenskolan är en organisation som fortsätter att utvecklas med visionen är att folkbildning ska komma många människor och civilsamhället till del. Framöver blir det dock på ett annat sätt än tidigare.