Tillbaka

Snöovädret som tog många liv 1850

Detta är en artikel från tidningen Oe Folki som ges ut av Gotlands Släktforskarförening, en förening SV samverkar med. Texten är skriven av Eva Johansson, Västerås och Jan Elofsson, Valdemarsvik.

Den 29 januari 1850 kallas yrväderstisdagen av meteorologer. Enligt SMHI inträffade då en av de värsta snöstormarna som man känner till. Den härjade i nordöstra Götaland, framför allt i Mälardalen och Östergötland. Man beräknar att den lämnade efter sig över hundra dödsoffer, kanske flera hundra.

Morgonen startade med plusgrader och här och där lite lätt regn. Ett kraftigt lågtryck passerade från väst till öst och gav en extremt hård nordlig vind. Vädret slog om runt middagstid. Regnet blev till snö och temperaturen föll mycket hastigt.

Människorna som var ute i sina dagliga sysslor blev överraskade. Eftersom morgonen var mild hade säkert många gått ut utan att klä sig för kylan. I snöyran tappade de sikt och orientering och många frös ihjäl. De hittades senare ute i markerna.

Detta oväder känner släktforskaren Jan Elofsson i Valdemarsvik till. Han har undersökt i dödböckerna hur många som dog av det, där dödsorsaken är angiven som en följd av ovädret. På Gotland hittade han 9 personer, och totalt 107 i Sverige. Men han drar slutsatsen att det var fler, men att dödsorsaken inte har angetts i dödboken eller att dödsorsaken till exempel kan vara en följdsjukdom.

Gotlands län
Bro sn.
Gretha Lisa Möller Löfqvist, hustru, 54 år 2 månader 25 dagar. Som gått till Visby och vid utgåendet derifrån om aftonen, Kl. omkring 6 blottställs för den förfärliga storm med snö och köld, hvilken var orsaken till mångas död, blef borta. Hon söktes flera gånger af samtliga Bro socknemän, men kunde ej återfinnas förr än den 15 Juni då hon af en yngling fanns liggande på heden emellan Halmare och Suderbys. Förhållandet anmäldes å vederbörlig ort och som dödssättet inte kunde misstänkas, blefo öferlevorna efter förvandlingen … begravd 23 Juni i fattigjord.
Db.Bro CI:4 1850-1860 Riksarkivet: C0073448_00048
Hfl.Bro AI:5 1828-1851 Riksarkivet: C0073442_00298

Lokrume sn.
Johan Stenbom, dräng från Stenkyrka. Han hade den 29de utgått på snöskottning, men på hemvägen om aftonen blifvit nedyrad i snö och der ljutit döden. Hans lik hittades i en åker nära vid St.Hammars den följande dagen. Han var född den 16 april 1823 i Stenkyrka, dit äfven hans lik affärdes och begrofvs.
Såsom anmärkningsvärdt må nämnas att i manna minne kanske inte på flera hundra år, någon sådan orkanlik storm med snöyra och köld och med förstöring af så många människorlif (10 á 11 äro redan bekanta) har rasat här på Gotland om aftonen den 29 och natten emellan den 29 och 30 Jan.
Db. Lokrume CI:2 1825-1860 Riksarkivet: C0071953_00138

Tingstäde sn.
Olof Jacobsson, husbonde från Rosarfve, 54 år. Ihjälfrusen under det rysliga yrvädret.
Db. Tingstäde CI:2 1820-1860 Riksarkivet:C0073054_00078
Hfl. Tingstäde AI:5 1847-1860 Riksarkivet:C0073047_00074

Anders Jacob Rosengren, son, husbonde och sergeant från Rosarfve, 32 år. Se ovan.
Db. Tingstäde CI:2 1820-1860 Riksarkivet: C0073054_00078
Hfl. Tingstäde AI:5 1847-1860 Riksarkivet: C0073047_00074

Visby sfs.
Johan Lindström, gift arbetskarl, 43 år. Fanns ihjälfrusen på landsvägen öster för Stan den rysliga natten d.29 Jan, då så många människor miste lifvet. Efterlämnar hustru och 2 barn.
Db. Visby sfs CI:12 1849-1859 Riksarkivet: C0073276_00263
Hfl. Visby sfs AI:46 1847-1858 Riksarkivet: C0073224_00150

Jacob Jacobsson, seljaregesäll (gift), 43 år. Dog till följd af stark förkylning d.29de, död 30 Jan. Efterlämnar gravid hustru.
Db. Visby sfs CI:12 1849-1859 Riksarkivet: C0073276_00263
Hfl. Visby sfs AI:70 1848-1856 Riksarkivet: C0073246_00098

Vänge sn.
Anders Haglund, dräng från Rovalls, 42 år 5 månader. Ihjälfrusen.
Db.Vänge CI:3 1845-1860 Riksarkivet: C0073422_00072
Hfl. Vänge AI:5 1849-1858 Riksarkivet: C0073416_00073

Maria Kullberg, piga från Nygårds, 29 år 3 månader. Ihjälfrusen.
Db.Vänge CI:3 1845-1860 Riksarkivet: C0073422_00072
Hfl. Vänge AI:5 1849-1858 Riksarkivet: C0073416_00075

Västerhejde sn.
Nils Klintberg, torpare från Stenstu grund, 54 år 3 månader 23 dagar. Ihjälfrusen. Efterlämnar hustru, son och dotter.
Db. Västerhejde CI:2 1848-1860 Riksarkivet: C0073500_00032
Hfl. Västerhejde AI:5 1846-1856 Riksarkivet: C0073494_00135

Jan Elofsson har också undersökt förhållandena i övriga län där stormen härjade. Han rapporterar att dödsfallen till följd av ovädret uppgick till totalt 107 personer där det finns en direkt koppling:
Stockholms län 15 personer
Uppsala län 15 personer
Södermanlands län 16 personer
Östergötlands län 31 personer
Jönköpings län 1 person
Kalmar län 7 personer
Kronobergs län 1 person
Gotlands län 9 personer
Skaraborgs län 6 personer
Örebro län 4 personer
Västmanlands län 3 personer
Gävleborgs län 1 person