Årsmöte 9 mars, 2018

Referat från SV Gotlands Årsmöte 20180309

Studieförbundet Vuxenskolan Gotlands höll årsmöte fredag 9 mars på Gotland Grönt Centrum.

Årsmötet inleddes med prisutdelning av 2017 års priser. Två viktiga folkbildningspriser – folkbildning är vad som sker hela tiden i möten med människor.

Priset Fria Tankars Hem tilldelades Nygarns Utvecklingsbolag med motiveringen: Att se möjligheter istället för problem är utvecklande. Att våga gå emot strömmen och tänka utanför boxen låter ofta enkelt. Det är det inte. Nygarn visar en kraft i att tänka fritt och kreativt kring olika lösningar. De skapar till och med egna lösningar när de förhärskande inte fungerar. Nygarns Utvecklingsbolag är med sitt tänkande en värdig vinnare av Fria Tankars Hem.

Nygarn stannar inte vid att se möjligheter istället för problem - de förverkligar dem!

Priset SV Gotlands Folkbildningspris tilldelades LRF Ungdomen Gotland med motiveringen: LRF Ungdomen har under 2017 utmanat sig själva i sitt styrelseuppdrag. Med mod har de låtit en extern part processat och studerat deras styrelsearbete.

De vill bli bättre och vassare på styrelsearbete. De vill även komma åt nyckelframgångar till att personer tackar ja och engagerar sig i en styrelse. Hur kan en modern styrelse fånga morgondagens behov är en utmaning många står inför. LRF Ungdomens utmaning till sig själva borgar för demokratiska processer i framtiden.

Efter utdelning av priser höll Gunnar Bendelin en inspirerande och lärorik föreläsning, ”Allt är möjligt – på landsbygden”.

Därefter följde årsmöte. Till styrelsen valdes Emma Dahlström som ordförande ytterligare ett år. Eva Engström ersätter avgående Ulf Gahne. De övriga i styrelsen sitter kvar: Ninni Kolmodin, Matilda Jakobsson, Jane Wiman Lithberg, Björn Söderberg, Ulf Klasson, Andreas Nypelius och Björn Sölvhammar.

SV Gotlands personal tackades för sitt fantastiska arbete av styrelsen. 

Läs gärna Verksamhetsberättelsen från 2017:
Verksamhetsberättelse 2017