INSPIRATION: mötesplats

Välkommen till tre energifyllda kvällar som genom
erfarenhetsutbyte i samverkan kan låta oss inspireras
till förnyelse för en levande landsbygd!

Vi kommer att beröra möten på olika sätt:
∙ Fysiska möten –
hur ser det ut i framtiden och hur kan vi vara med och dela med oss av vår socken?
∙ Digitala möten –
hur kan vi inspirera varandra till att använda digital utveckling på ett positivt sätt?
∙ Förnyelse –
hur kan vi skapa förnyade mötesplatser och förutsättningar för en ny generation?
Vi vänder oss till alla som intresserade av landsbygdsutveckling.


24/5 Väte Tema: Förnyelse

Fritt inträde

Anmäl dig till gotland@sv.se eller 0498-205070
(för att kunna beräkna mat är det bra om du anmäler dig, men det går bra att dyka upp på plats)

17.30 Lättare kvällsmat
18.00 – 20.00 Moderator Malena Bendelin hälsar välkommen. Väte idrottsänge har genom målmedvetet arbete av Väte Hembygdsförening/Sockenförening blivit en mötesplats för alla åldrar. Väte berättar hur de tänkt och gjort.

Ing-Marie Tellström, Hoburgs HBF, Tottes Täppu, Vamlingbo berättar om sin filosofi och vision

Lisa Berg, Verksamhetschef Fenomenalen Science Center på Gotland
inspirerar till att skapa pedagogiska mötesplatser för alla åldrar utomhus/av enkla medel/med fokus på kulturarv och natur och miljö.

Matilda Svahn, Tjeldervik Gård Andelsjordbruk ger tips och inspiration kring generationsväxling i gamla traditioner.

20.00 – 20.15 Avslut med kaffe

Denna träff arrangeras i samarbete med Väte Sockenförening och med: 
Gotlands Hembygdsförbund
Bygdegårdarnas Riksförbund
Hela Sverige skall Leva Gotland