SVs Logotyp

Här kan du ladda ner vår logotyp i flera varianter:

liggande_svart med ram.jpgstående_svart med ram.jpg

 

Logotyper för skärm (webb) .gif:
Svart liggande >>

Svart stående >>
Vit liggande >>
Vit stående >>

Logotyper för tryck .jpg:
Svart liggande >>

Svart stående >>
Vit liggande >>
Vit stående >>

Vid kulturarrangemang, i samverkan med SV, är det viktigt att det tydligt framgår att SV Gotland är medarrangör - vår logotyp ska synas vid annonsering (tidningsannons, affisch, inbjudan etc). Detta är för att SV ska kunna rapportera arrangemanget till folkbildningsrådet.

 

Och här finns en samverkansaffisch:Samverkansaffisch att ladda ner >>