PLATS FÖR SAMTAL

En serie samtal som inspirerar föreningen till diskussioner

 

Det finns en efterfrågan av utvecklande och framtidsspanande diskussioner i föreningar och föreningsstyrelser. Vi vill stödja föreningar i detta utvecklingsarbete och har därför tagit fram en digital samtalsserie som ett inspirationsunderlag för fortsatta diskussioner i föreningen.

 

Serien består av fyra delar med tillhörande diskussionsfrågor. Varje film är ca 15-20 minuter lång. Se filmen först och diskutera sedan medföljande frågor. Vill föreningen sedan fortsätta att diskutera ytterligare inom något eller alla områden så kontakta oss för fördjupande studiematerial.

Serien består av följande delar: