Lättläst version saknas

Demokrati

Vi har vant oss vid att ta demokratin för given. Men det som händer runt om oss just nu visar att den är sårbar.

Två personer som jobbar med folkbildning samtalar:

Petra Rönnestig, Chef SV-Gotland

Björn Sölvhammar, Biträdande Rektor Fårösund

FÖRDJUPNING:

Idag går folk och lägger sin röst i EU-valet, riksdagsvalet och väljer vilka företrädare vi ska ha i regionen men det är inte lika självklart att gå på ett årsmöte för att göra sin röst hörd. Med tanke på alla små föreningar som finns runt om på Gotland så har man störst möjlighet att påverka utveckling där och kanske med det den direkta utvecklingen i sin socken.

Att gå på ett årsmöte tolkar nog många som en risk att bli vald till något som den egentligen inte vill och därför undviker man det. Hur kan man lyfta medlemmarnas möjlighet att påverka dvs vad innebär föreningsdemokrati med möjlighet att lägga förslag, påverka valberedningens jobb att ta fram en styrelse som jobbar i den riktning som medlemmarna vill osv.

Demokrati är de stora möjligheterna som en person har, som är medlem i en förening, att påverka det som kanske berör personen mest. Det kan vara rent intressemässigt eller den geografiska platsen man lever på. Föreningsdemokratin är viktig och behöver lyftas fram.

Föreningar anordnar ett oändligt antal möten - möten som ger tillfälle för människor att träffas, bildas och utvecklas som människor. Att förstå den demokratiska processen i dessa möten och hur stort det är känns angeläget.

Vi hoppas att den här filmen kommer att inspirerat er till fortsatt samtal om demokrati.

Förslag till frågor att samtala kring:

  • Vad är demokrati för oss i vår förening ?
  • Vad är ett demokratiskt samtal?
  • Skapar vi utrymme för goda samtal där alla känner sig trygga - får tala och bli lyssnade på?

Lycka till med ert samtal och tack för ert fantastiska engagemang och fina arbete med den demokratiska processen!