Hållbarhet: klimat & miljö

Forskning visar att det är smart att tänka och jobba tillsammans kring omställning och hållbarhet. Hur och vad kan vår förening göra?

 

Två miljökämpar samtalar:

Wolfgang Brunner,

Gittan Frejhagen,

 

Extramaterial: Vem ska ta ansvar för klimatet?

Extramaterial: Varför är det så bråttom?  

 

FÖRDJUPNING:

”Mänsklighetens och planetens framtid ligger i våra händer. Den ligger även i händerna på dagens yngre generation, som kommer att föra facklan vidare till kommande generationer. Vi har stakat ut vägen mot hållbar utveckling. Det är upp till oss alla att se till att resan blir framgångsrik.” (FN, Generalförsamlingen, A/RES/70/1 § 53)

Vi är medvetna om att vi behöver arbeta med hållbarhet, men att omsätta ord till handling är sällan en enkel sak. Att aktivt jobba med frågor som gör skillnad skapar mening för både styrelse och medlemmar. Det känns bra när man gör något bra!

De föreningar som väljer att arbeta aktivt med hållbarhet kommer att ligga i framkant.

Föreningen blir också mer attraktiv, för både befintliga och potentiella nya medlemmar.

Din förening och organisation har stor möjlighet att påverka, dvs ett förtydligat, konkret och omtalat hållbarhetsarbete i föreningen kommer att ge ringar på vattnet till medlemmarna och samhället. Vinst åt alla!

Vi hoppas att de här filmena inspirerar er till fortsatt samtal kring hållbarhetsarbete.

Förslag på frågor att samtala kring: 

  • Hur arbetar vi i vår förening med hållbarhet?
  • Hur kan vi göra ännu mer?
  • På vilket sätt kan vår förening synliggöra vårat hållbarhetsarbete?
     

Lycka till med ert samtal och tack för ert engagemang i hållbarhetsfrågorna! Tillsammans gör vi skillnad!