När ni samverkar med oss

Vi har stor erfarenhet av att planera och genomföra verksamhet inom en rad olika ämnen, koncept och former. Vi kan agera bollplank och bidra med inspiration och vägledning i föreningsfrågor och arrangemang.

All verksamhet som görs i folkbildningens anda av din förening rapporterar SV vidare till Folkbildningsrådet. Folkbildningsrådet fördelar sedan stadsbidrag som de förfogar över. Den statsbidragsberättigade verksamheten har tre verksamhetsformer: studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram.

För att vi ska kunna rapportera till Folkbildningsrådet måste all verksamhet
passas in i en av de tre olika verksamhetsformerna vilka har vissa regler som måste följas. 

Varje verksamhet, aktivitet eller utbildning, ni gör i samverkan med oss kan generera ett stöd tillbaka till föreningen.
Stödet kan ges i olika former:

1. Pedagogiskt stöd – vi erbjuder föreningsutveckling, bjuder på inspiration
och kunskap, ger tillfällen att möte andra med samma intressen, tipsar
om föreläsningar, hjälper till att skapa cirklar och arrangemang med mera.

2. Administrativt stöd – vi kan hjälpa till att: ta upp anmälningar, skapa nyhetsbrev, trycksaker, kopiera, göra utskick, göra annonser, hantera anmälningsavgifter, digitala möten med mera.

3. Finansiellt stöd – vi kan bidra till annonskostnader, lokalhyra, kursmaterial
med mera.