4. Tova en bild med Monika Wernhoff

Tova en bild
I den här kursen får du lära dig hur man kan tova en bild av ull, garner och tyg. Du får jobba med nålfiltning, våt-tovning och fritt broderi. Du får också lära dig komposition,hur du skapar djup i bilden och hur du kan använda olika textila fibrer för spännande effekter. Jag ger också tips på hur du kan montera bilden på ett proffsigt sätt.

Jag är textillärare i grunden men har de senaste 12 åren helt ägnat mig åt tovning. Att tova bilder är det jag mest ägnat mig åt och jag har deltagit i flera utställningar.

Felting a picture

In this class you will learn how to felt a picture using woolfibers, yarn and fabric. You will get to work with needlefelting, wetfelting and embroidery. You will also learn how to use different textile fibers for interesting effects. I will also advise you on how to mount and display your picture in a professional manner.

I am a textile arts teacher and have worked exclusively with felting the last 12 years. To felt pictures have been my main occupation and I have taken part in several exhibition.