Media & kommunikation

Kreativt skrivande fortsättning
Kreativt skrivande för den som vill dela skrivandets glädje med andra. Höstens kurs är en fortsättningskurs. Du som söker den här cirkeln måste inte ha gått en skrivarcirkel förut men det är bra om du skrivit en del tidigare. Vi kommer att skriva kortare texter enskilt och tillsammans både på träffarna och hemma, knastexter och allvarliga texter, både prosa och poesi men med viss övervikt för poesi. Vi kommer att inspireras främst av varandra men också av kortare texter skrivna av etablerade författare. Genom att ge respons på varandras texter utvecklar var och en också sin egen förmåga.

Vi kommer att träffas i Halla bygdegård fem tisdagar under hösten. Om Coronapandemin skulle göra fysiska träffar svåra att genomföra kommer vi istället att träffas på distans för att så snart det är möjligt övergå till fysiska träffar. Tiderna vid eventuell distans kommer att vara desamma, enda skillnaden blir att vi sitter hemma vid varsin dator och pratar och skriver tillsammans och övningarna anpassas till det som fungerar att göra på distans.

Tid tisdagar 18.45–ca 21.15 (inklusive fikapaus)
Tisdagarna 8 september, 29 september, 20 oktober, 17 november och 8 december.

Ledare
Åsa Akre är en inspirerande lärare i svenska på Gotlands Folkhögskola sedan 1995 med stor erfarenhet av folkhögskolepedagogik. Utvecklat sitt eget skrivande genom distanskurser och jobbat med kreativt skrivande på kursen Livskraft på Gotlands folkhögskola i Hemse.
Kulturpristagare Gotlands Tidningar och grundare av Internationella dagen Hemse, som startade för 11 år sedan.