Media & kommunikation

Kreativt skrivande
Kreativt skrivande för dig som vill dela skrivandets glädje med andra. Vi kommer att skriva tillsammans och enskilt, knastexter och allvarliga texter, prosa och poesi. Du som söker den här cirkeln kanske aldrig gått en skrivarcirkel förut eller också har du redan skrivit tillsammans med andra i cirklar eller på kurser. Allt du behöver ha med dig är lusten att skriva och viljan att utvecklas. Vi kommer att inspireras både av varandra och av kortare texter skrivna av etablerade författare. Mellan träffarna har du en skrivuppgift i läxa, du kommer också mellan gångerna att läsa vad de andra skrivit eftersom vi när vi ses diskuterar varandras texter. På träffarna skriver vi dessutom kortare stycken tillsammans.

Vi börjar kursen digitalt i zoom men övergår till fysiska träffar i Halla bygdegård så snart Corona-läget medger det.
Tid tisdagar 18.45–ca 21.15 (inklusive fikapaus, så länge cirkeln är digital kan det hända att vi slutat lite tidigare eftersom vi inte kan fika tillsammans).

Ledare
Åsa Akre är en inspirerande lärare i svenska på Gotlands Folkhögskola sedan 1995 med stor erfarenhet av folkhögskolepedagogik. Utvecklat sitt eget skrivande genom distanskurser och jobbat med kreativt skrivande på kursen Livskraft på Gotlands folkhögskola i Hemse.
Kulturpristagare Gotlands Tidningar och grundare av Internationella dagen Hemse, som startade för 11 år sedan.