Media & kommunikation

Kreativt skrivande fortsättning
Kreativt skrivande för den som vill dela skrivandets glädje med andra. Under höstens gång kommer var och en att skapa en lite längre text och i arbetet med den kommer vi att fokusera på berättelsens olika byggstenar: händelse, miljö, personer, hjältar och bifigurer samt dialog. Men vi kommer också att skriva kortare texter enskilt och tillsammans både på träffarna och hemma, knastexter och allvarliga texter, prosa och poesi. Vi kommer att inspireras både av varandra och av kortare texter skrivna av etablerade författare. Och genom att ge respons på texterna vi skriver i gruppen utvecklar var och en också sin egen förmåga.

Förkunskaper
Du som söker den här cirkeln måste inte ha gått en skrivarcirkel förut men det är bra om du skrivit en del tidigare.

Upplägg
Tid är 18.45–21.15 (inklusive fikapaus)
6 och 29 september, 18 oktober, 8 november och 6 december.

Ledare
Åsa Akre är en inspirerande lärare i svenska på Gotlands Folkhögskola sedan 1995 med stor erfarenhet av folkhögskolepedagogik. Utvecklat sitt eget skrivande genom distanskurser och jobbat med kreativt skrivande på kursen Livskraft på Gotlands folkhögskola i Hemse.
Kulturpristagare Gotlands Tidningar och grundare av Internationella dagen Hemse, som startade för 11 år sedan.


Studieförbundet Vuxenskolan Gotland
Har du någon fråga? Kontakta oss:
tel 0498-20 50 70 eller gotland@sv.se

Se alla våra kurser >>