Media & kommunikation

Kreativt skrivande fortsättning
Kreativt skrivande för den som vill dela skrivandets glädje med andra. Du som söker den här cirkeln måste inte ha gått en skrivarcirkel förut men det är bra om du skrivit en del tidigare. På träffarna skriver vi tillsammans, knastexter och allvarliga texter, prosa och poesi och inspireras av varandra. Vi kommer också att samtala om texter av etablerade författare för att lära och inspireras av dem.
Vid varje träff utgår vi från ett tema som vi undersöker i vårt skrivande, samma tema blir grund för hemuppgiften. Var och en väljer i vilken form man vill skriva hemma, prosa eller poesi, detta kan variera från gång till gång. Genom att ge respons på texterna vi skriver i gruppen utvecklar var och en sin egen förmåga. Mellan träffarna kommer du också att ha en dikt eller novell av en etablerad författare att läsa.

Förkunskaper
Du som söker den här cirkeln måste inte ha gått en skrivarcirkel förut men det är bra om du skrivit en del tidigare.

Upplägg
Tid är 18.45–21.15 (inklusive fikapaus)
Tisdagar: 6 september, 4 oktober, 25 oktober, 15 november och 6 december.

Ledare
Åsa Akre är en inspirerande lärare i svenska på Gotlands Folkhögskola sedan 1995 med stor erfarenhet av folkhögskolepedagogik. Utvecklat sitt eget skrivande genom distanskurser och jobbat med kreativt skrivande på kursen Livskraft på Gotlands folkhögskola i Hemse.
Kulturpristagare Gotlands Tidningar och grundare av Internationella dagen Hemse, som startade för 11 år sedan.

Läs vår aktuella information gällande Covid-19 här >>

Studieförbundet Vuxenskolan Gotland
Har du någon fråga? Kontakta oss:
tel 0498-20 50 70 eller gotland@sv.se

Se alla våra kurser >>