Samhälle

Pratar man med varandra så är chansen stor att stå bra rustad om något händer.
Att skapa en nulägesbild över vilka resurser som finns i din socken är en bra start och börja gärna hos dig själv.


Till exempel
- Hur ser den egna hemberedskapen ut – klarar du dig en vecka om något skulle inträffa?
- Var kan du hämta vatten eller få värme om det blir långvarigt strömavbrott?
- Finns det personer som är extra utsatta i socknen som är och i behov av stöd och hjälp? T ex hemtjänst.

När tankarna börjar rulla igång är det lättare att fundera vidare på om hur socknens beredskap ser ut och om den behöver utvecklas eller om allt redan finns på plats.

Om ni vill inspireras av hur andra socknar har gjort bjuder vi in till ett möte torsdagen den 25/8 kl 18.30 digitalt via Zoom.
Anmälan till: gotland@sv.se senast den 23/8.

Studieförbundet Vuxenskolan, Gotlands Hembygdsförbund, Gotlands Bygdegårdsdistrikt och Röda Korset Gotland i samverkan.