Dans

Kursansvarig instruktör Inga-Britt Karlsson
Kursen vänder sig till dig som dansat minst 2 terminer eller haft ett dansuppehåll men känner att än finns grunderna kvar och du vill komma igen och dansa men inte känner dig redo för Fortsättning 1.

Anmälan görs via mail till: webmaster@astustompers.nu

Kostnad: Terminsavgift 800 kr, medlemsavgift 100 kr. Betalning görs till Astu Stompers via bankgiro 5546-5181. Vid betalning; ange vem och vad betalningen avser.