Samhälle

Att Bedriva liberal politik

Innehåll
Är du intresserad av att lära dig mer om lokal politik och hur det fungerar i nämnder och styrelser?
Funderar du på vad liberalismen innebär?
Vill du engagera dig politiskt?

Kursmaterial
Politik i praktiken samt material om Liberalernas historia. Ingår

Upplägg
Första träffen 17.3
Genomgång av upplägget för studiecirkeln
Så fungerar Liberalerna i praktiken – från Riksnivå till lokal förening
Liberal historia

Andra träffen 31.3
Arbetet i fullmäktigegrupp och nämnder
Liberala värderingar i kommunpolitiken
Expert: Adam Lagerstedt

Tredje träffen 14.4
Stärk lokalföreningen – medlemsvård, mötesformer, sociala aktiviteter, medlemsvärvning
Politisk plattform – mål, strategi, målgrupper, budskap, kanaler, aktiviteter
Ämnesområdena från vårt handlingsprogram vid förra valet
Expert: Claes Nysell

Fjärde träffen 28.4
Möta media – upprätta mediaplan, pressmeddelanden, att skriva insändare, debattartiklar
Expert: Ulf Klasson
Sammanfattning och avslut

Bra att veta
Kaffe och smörgås serveras vid varje tillfälle

Ledaren
Kristina Pellmer Wramner

För mer information kontakta:
kristina.wramner@gmail.com eller
tel 0498-20 50 70 eller gotland@sv.se