Mat & dryck

Kom och lyssna på Lina Hedenius skolöverläkare för Barn- och elevhälsan, Region Gotland. Hon föreläser om vilka fantastiska, men även sårbara, hjärnor våra barn har. Hur vi förhåller oss till barnens skärmtid?

När: Den 22 November kl 18.30-20.00
Var: Kräklingbo skola matsal

Kostnadsfritt
Förboka din plats
Begränsat med platser

För anmälan eller mer information kontakta oss:
tel 0498-20 50 70 eller gotland@sv.se