Djur, natur & miljö

Kursen riktar sig till dig som under ett antal år haft biodling som hobby med ca 10 – 20 samhällen, men nu funderar på att utöka den till en mer bärkraftig del av försörjningen.

Innehåll
Områden som kursen kommer att ta upp:
• Inriktning: sälja som bulk, förädla allt själv, drottning odlare, pollinering och övriga produkter som biodlingen kan producera.
• Ekonomi: vad innebär det att vara företagare?
• Material/ utrustning: vad behövs och när skall man skaffa detta?
• Byggnader: vad behöver man och hur utnyttjar man dom bäst?
• Bina: hur skaffar man sig fler bisamhällen?
• Bina och bihälsan: hur påverkas den när man skalar upp verksamheten?
• Utbigården: hur skall den se ut för att vara optimal?
• Studiebesök: vi hälsar på hos 1 – 2 biodlare, för att se hur de gjort.

Upplägg
6 träffar. Torsdagar. Teori 5 träffar + 1 studiebesök (datum bestäms gemensamt i gruppen).

Ledaren
Anders Ljung
"2019 blir min 14:e säsong som biskötare och jag är 1 av 7 bi-tillsyningsmän som finns på Gotland.
Har under drygt 30 år jobbat på Lövsta skoljordbruk och har bl.a. varit instruktör för våra elever.
Stort naturintresse och ser biodlingen som en av de viktigaste ekosystem-tjänster vi har."

Anmälningsinformation
Vi skickar ut faktura 1-2 veckor före kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
tel 0498-20 50 70 eller gotland@sv.se

Studieförbundet Vuxenskolan samverkar med Sveriges Biodlares Riksförbund Gotland