Djur, natur & miljö

Covid-19 restriktioner
Vi följer Folkhälsomyndighetens skärpta nationella allmänna råd och har tills vidare pausat vår fysiska verksamhet. Om restriktionerna ligger kvar vid kursstart, innebär det att vi inte kan starta som planerat och vi förbehåller oss då rätten att flytta fram kursstart alternativt övergå till digital verksamhet i den utsträckning det är möjligt.

Kursen för dig som vill gå vidare och fördjupa dina kunskaper om honungsbin och biodling.
För att gå denna kurs krävs grundläggande förkunskaper i form av genomförd nybörjarcirkel eller motsvarande, till exempel något års erfarenhet av att ha egna bin.


Innehåll
Det blir en blandning av teori och praktik. Fördelning bestämmer vi tillsammans på första träffen, efter inventering av behov i gruppen.

Exempel på moment som kommer att tas upp, en del mer och en del mindre:
Binas biologi, biraser.
Skadegörare, de viktigaste. Vilka regler gäller? Bitillsynen, hur fungerar det?
Vårgenomgång, bedömning. Drivfodring. Dokumentation.
Skötselschema, utvidgning av bisamhället. Svärmkontroll.
Avläggare, olika sätt. Paketbin.
Ordna egen drottning, enkel drottningodling. Tillsättning av drottning.
Dragväxter. Göra egen dragkalender. Bigårdens placering.
Honungskvalitet. Bihusesyn. Säker honung (vi hanterar livsmedel). Honungsrum. Lokaler, vilka behov finns och vad behöver man.
Ekonomi biodling, att sälja honung. Förädling. Andra produkter pollen, propolis, drottningar eller avläggare m.m.
Att flytta ett bisamhälle. Pollineringsuppdrag
Invintring.
Gruppens synpunkter/förslag.

Kursmaterial
Litteratur: ”Mina första år som biodlare”, (Sveriges Biodlares Riksförbund), annan bok går också bra, tex ”Bin till nytta och nöje”.
Ange vid anmälan om du har bok från tidigare kurs.
Ev kostnad för studiematerial tillkommer.

Upplägg
Totalt 7 träffar
Teori: 6 st torsdagar.
Praktik: 1 helgdag. Datum kommer vi överens om i gruppen.

Ledaren
Ledare Anders Ljung;
"2021 blir min 16:e säsong som biskötare och jag har under drygt 30 år jobbat på Lövsta skoljordbruk och har bl.a. varit instruktör för våra elever.
Stort naturintresse och ser biodlingen som en av de viktigaste ekosystem-tjänster vi har."

Anmälningsinformation
Vi skickar ut faktura 1-2 veckor före kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
tel 0498-20 50 70 eller gotland@sv.se

Studieförbundet Vuxenskolan i samverkan med Sveriges Biodlares Riksförbund Gotland