Djur, natur & miljö

Bli biodlare! En grundläggande utbildning för dig som är intresserad av biodling

Innehåll
Detta är första delen av en längre biodlarutbildning där andra delen fortsätter under hösten. Observera att bägge delarna är fristående från varandra men att det i höst ges förtur till deltagarna från vårens kurs (se mer info under rubriken upplägg nedan).

Hur blir jag biodlare?
Biskötsel
Binas biologi
Bihälsa
Bisjukdomar
Honungshantering
Drottningodling
Förädling av bin
Biredskap och lokaler
Biodlingens produkter

Teoretiska pass blandas med praktiskt arbete där vi arbetar tillsammans i skolbigården på Gotland Grönt Centrum.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs

Kursmaterial
Vi använder Boken om biodling
Uppge vid anmälan om du ej behöver köpa bok

Upplägg
Under vårvintern träffas deltagarna på tisdagskvällar 19:00 - 21:30 för teorigenomgångar.
Praktiska delen bör man om möjligt börja redan kl.18:00 och sedan avsluta med teori.
Börjar 19/3 och pågår till 11/6, totalt 13 ggr.
Eventuellt blir man tvungen att byta 2–3 ggr i april/ maj mot lördagar, för att det är för mörkt på kvällarna. Detta görs i samråd inom gruppen.
Del två av denna utbildning innebär en uppföljning under sensommaren och hösten, preliminärt lördagen 27/7 och sedan 1 ggr / månad, totalt 5 st träffar på totalt 15 studietimmar. Träffarna kommer att äga rum dagtid på lördagar. Pris kommer inom kort.

Ledaren
Anders Ljung
"2019 blir min 14:e säsong som biskötare och jag är 1 av 7 bi-tillsyningsmän som finns på Gotland.
Har under drygt 30 år jobbat på Lövsta skoljordbruk och har bl.a. varit instruktör för våra elever.
Stort naturintresse och ser biodlingen som en av de viktigaste ekosystem-tjänster vi har."

Anmälningsinformation
Vi skickar ut faktura 1-2 veckor före kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
tel 0498-20 50 70 eller gotland@sv.se

Studieförbundet Vuxenskolan samverkar med Sveriges Biodlares Riksförbund Gotland