Djur, natur & miljö

Bli biodlare! En grundläggande utbildning för dig som är intresserad av biodling

Covid-19 restriktioner
Vi följer Folkhälsomyndighetens skärpta nationella allmänna råd och har tills vidare pausat vår fysiska verksamhet. Om restriktionerna ligger kvar vid kursstart, innebär det att vi inte kan starta som planerat och vi förbehåller oss då rätten att flytta fram kursstart alternativt övergå till digital verksamhet i den utsträckning det är möjligt.

Innehåll
Detta är första delen av en längre biodlarutbildning där del 2 fortsätter under sensommaren/hösten. Observera att bägge delarna är fristående från varandra.

Hur blir jag biodlare?
Biskötsel
Binas biologi
Bihälsa
Bisjukdomar
Honungshantering
Drottningodling
Förädling av bin
Biredskap och lokaler
Biodlingens produkter

Teoretiska pass blandas med praktiskt arbete där vi arbetar tillsammans i skolbigården på Gotland Grönt Centrum.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs

Kursmaterial
Vi använder boken Mina första år som biodlare
Uppge vid anmälan om du ej behöver köpa bok.

Upplägg
Under våren träffas deltagarna på tisdagskvällar 18:00 - 20:30 för teori inomhus.
Senare i kursen består träffarna av praktiskt arbete i bigården med avslutande teori.
Börjar 6/4 och pågår till 15/6, totalt 11 ggr.
Eventuellt blir man tvungen att byta 2–3 ggr i april/ maj mot lördagar, för att det är för mörkt på kvällarna. Detta görs i samråd inom gruppen.

Ledaren
Anders Ljung
"2021 blir min 16:e säsong som biskötare och jag har under drygt 30 år jobbat på Lövsta skoljordbruk och har bl.a. varit instruktör för våra elever.
Stort naturintresse och ser biodlingen som en av de viktigaste ekosystem-tjänster vi har."

Anmälningsinformation
Vi skickar ut faktura 1-2 veckor före kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
tel 0498-20 50 70 eller gotland@sv.se

Studieförbundet Vuxenskolan i samverkan med Sveriges Biodlares Riksförbund Gotland